bip.gov.pl
A A A K

Wersje archiwalne: Obwieszczenie o zawiadomieniu o kontroli w związku z pisemnym wnioskiem dot. legalności instalacji gazowej oraz użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w sposób zagrażający życiu i zdrowiu ludzi

Ta wiadomość nie była zmieniana