bip.gov.pl
A A A K

Wersje archiwalne: PUBLICZNE OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MOGILNIE o wydaniu decyzji legalizującej budynek letniskowy nr 7, zlokalizowany na terenie działki o nr ewid. 690 w m. Przyjezierze, gm. Jeziora Wielkie

Ta wiadomość nie była zmieniana